Quản lý rủi ro

Hệ thống quản lý rủi ro của E. Bao gồm:

 • Đánh giá rủi ro tồn tại
 • Phân tích rủi ro tiềm năng
 • Báo cáo về các rủi ro
 • Nghiên cứu phương pháp làm giảm nguy cơ rủi ro

 

Xác định rủi ro:

Rủi ro Miêu tả Đánh giá rủi ro
Rủi ro truy cập trái phép đến các thông tin mật Xác xuất xảy ra thấp, có thể là thiệt hại tài chính, mất uy tín kinh doanh, .v.v. 0,135
Rủi ro phức tạp hóa các mối quan hệ với các nhà cung cấp và nhà thầu Xác xuất xảy ra thấp, có thể bao gồm giảm lợi nhuận và tăng chi phí theo nghĩa vụ hợp đồng với bên ký kết, .v.v. 0,035
Rủi ro sụt giảm nhu cầu với các mặt hàng chính Xác xuất xảy ra không đáng kể, có thể dẫn đến giảm doanh thu, mất lợi nhuận trên biến phí, giảm thị phần trong một thị trường nhất định 0,041
Rủi ro về giảm định giá thị trường Xác xuất xảy ra trung bình, nhưng trường hợp này có thể biến động theo năm. Có thể gây ra giảm doanh thu, tăng dự trữ hàng hóa, giảm tăng trưởng thị trường. 0,189
Rủi ro bốc/dỡ hàng Xác xuất xảy ra cao, có thể dẫn đến phá sản các dự án, tiền phạt, giảm biên, mất thị phần. 0,229

 

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro:

 • Có các biện pháp tiên đoán, phát hiện và phòng ngừa những tiền đề dẫn đến sự phát sinh rủi ro trong hệ thống thông tin
 • Phối hợp với các cơ quan chính phủ trong vấn đề đảm bảo an toàn thông tin của Công ty
 • Luật hóa các quy trình và ký kết các hợp đồng dài hạn trong sản xuất, dự báo về lợi tức và các điều kiện làm suy giảm giá trị vốn hóa thị trường, vạch ra kịch bản hoạt động trong trường hợp giảm giá thành và doanh số bán ra
 • Theo dõi các chỉ số chứng khoán và giá cả của LPG
 • Hiệu chỉnh quy trình kinh doanh
 • Tăng cưởng kiểm soát vấn đề nợ quá hạn
 • Tối ưu lộ trình cung cấp
 • Tăng cường kiểm tra quá trình hậu cần