21.11.2016 – Eastern Gas đánh dấu ba năm thành lập

Vào đầu năm 2012 Phòng dự án dài hạn RGO và công ty TNHH “Gas Consult” (RGO sở hữu 100% cổ phần) đã tách bộ phận quốc tế “theo hướng ưu tiên dầu khí”, với kết quả là việc thành lập Eastern Gas và tháng 11 năm 2013.